ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

พนักงานของเรามีความสุขในการทำงานกับ บริษัท มายโปร เซอร์วิส จำกัด และมีความภาคภูมิใจในบริษัท คุณค่า และแบรนด์ของบริษัท การดำเนินงานและความรับผิดชอบของพวกเขาเป็นตัวผลักดันการพัฒนาต่างๆ ของ บริษัท มายโปร เซอร์วิส จำกัด

เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายและมีความรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถยกระดับธุรกิจของเราได้ในทุกด้านส่วน ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มแรก บรรยากาศการทำงานของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยจิตวิญญาณแห่งการมุ่งสู่ชัยชนะและการทำงานเป็นทีมผสมกันเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดัน แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันด้วย เราให้ความเอาใจใส่ทั้งคู่ ทั้งความสำเร็จและคนของเราในบริษัท มายโปร เซอร์วิส จำกัด ต้องการบุคคลที่มีขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ทางบริษัทยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสต้อนรับผู้ประสงค์ที่จะร่วมงานกับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประทับใจ กับการต้อนรับอันแสนอบอุ่น

รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดประจำสำนักงาน ( ออฟฟิศ ) จำนวนมาก

 • อายุตั้งแต่  18  ปี  ไม่เกิน  50  ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ( อ่านออก – เขียนได้ )
 • เพศหญิง
 • เป็นคนไทย  สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ทำงานบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน  1  ใบ
 • รูปถ่าย  1 –  2  นิ้ว   2  รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ( ถ้ามี )  1  ใบ
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )  1  ใบ
 • รับทีมงานทำความสะอาด ( ทำงานเป็นทีม )
 • มีทีมงานพร้อมที่จะรับเหมางานทำความสะอาดแบบ First Clean หรือ Big Clean
 • มีน้ำยา เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานทำความสะอาดอย่างครบครัน
 • หัวหน้าทีม และ พนักงานในทีม มีความรู้ และ ประสบการณ์ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานทำความสะอาดให้เป็นไปตา
 • วัตถุประสงค์ความต้องการของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการส่งมอบงานให้เรียบร้อย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart