บริการพ่นฆ่าเชื้อ

บริการพ่นฆ่าเชื้อ

บริการพ่นฆ่าเชื้อ (Sanitizer Service)

เป็นการพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อัลตราไซด์ (Ultraxide)
ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ กลุ่มคนและปศุสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการฆ่าเชื้อโรค ช่วยป้องกันและลดปัญหาจากการติดเชื้อ

อัลตราไซด์ (Ultraxide)
Ultraxide เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้างขวางหลายชนิด Ultraxide สามารถควบคุมเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

ข้อดีของน้ำยา Ultraxide
• เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยจะเข้าไปทำลายส่วนประกอบโปรตีน ภายในเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ทั้ง แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ และเชื้อรา
• ออกฤทธิ์ได้ดีในวงกว้างทั้งแบคทีเรียและเชื้อรา
• คงประสิทธิภาพทั้งในน้ำกระด้างและอินทรีย์สาร
• มีฤทธิ์แทรกซึมและชอนไชสูง
• ไม่กัดกร่อนหรือทำลายอุปกรณ์ต่างๆ
• มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์

Ultraxide เหมาะสำหรับการใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ อุปกรณ์ โรงเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะชำ และอื่นๆ ที่ต้องการการฆ่าเชื้อ โดยวิธีการทำงานจะใช้เครื่องพ่นละอองฝอย (Misting Sanitizer) ที่หรือเครื่องพ่น ULV สามารถพ่นละอองขนาดเล็กเพื่อให้สัมผัสกับพื้นที่ผิวให้ได้มากที่สุด หรือในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก ตามซอก มุม ต่างๆ และใช้สำหรับ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส พ่นแมลง หรือจะเป็นเครื่องพ่นยุง ใช้พ่น ตามอาคารสถานที่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กำจัดศัตรูทางการเกษตร ใชพ่นตามโรงงาน โรงเรียน อนามัย ใช้ในงานสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ ซึ่งมีละอองละเอียดต่ำกว่า 20 ไมครอน ทำให้ คุณภาพการพ่นมีประสิทธิภาพสูง แม้กระทั่งพ่นตามเครื่องบินและรถยนต์ ก็สามารถทำได้ ตามความต้องการนำไปใช้ของผู้ใช้

การเตรียมพื้นที่ก่อนรับบริการพ่นฆ่าเชื้อ
• ทางผู้รับบริการควรเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็น และอาหารต่าง ขนมคบเขี้ยว ภาชนะบรรจุอาหารให้อยู่สถานที่มิดชิด หรือมีสิ่งปกคลุม
• เตรียมพื้นที่ โดยการคลุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
• ขณะฉีดพ่น ให้นำคนและสัตว์เลี้ยง ออกจากพื้นที่บริการพ่นฆ่าเชื้อ
• ทำบริการพ่นฆ่าเชื้อโดยการอบพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองไอน้ำ
• หลังทำการพ่นฆ่าเชื้อ ปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 60 นาที เพื่อให้น้ำยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่
• เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อทำการระบายกลิ่น อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทำงานตามปกติ

บริการพ่นฆ่าเชื้อ อบห้องฆ่าเชื้อโรค
บริการพ่นอบห้องด้วยน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรค ด้วยเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระดับสูงที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก
โดยนวัตกรรมใหม่ที่เรานำมาใช้เรียกว่า Dry Fog Diffusion

ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาฟรี  ติดต่อ คุณธนานันต์ 093-6461696

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart